Forskning

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter forskning indenfor nedenstående områder:

Teknisk og naturvidenskabelig forskning
VILLUM FONDEN støtter teknisk og naturvidenskabelig grundforskning på danske universiteter og forskningsinstitutioner.
Humanvidenskabelig forskning
VELUX FONDEN støtter projekter indenfor alle humanistiske fag samt antropologi, psykologi, sociologi og politologi.
Aldringsforskning
VELUX FONDEN støtter en bred vifte af projekter indenfor aldringsforskning, der bidrager til forbedring af livskvaliteten for den ældre del af befolkningen.
Øjenforskning
VELUX FONDEN støtter både yngre og ældre forskeres arbejde indenfor øjenforskning.
Tværgående program
Med den humanvidenskabelige forskning som omdrejningspunkt vil VELUX FONDEN bidrage til at fremme samarbejde mellem forskning og praksis indenfor social-, aldrings- eller miljøområdet.