Nyt uddelingsområde i VILLUM FONDEN med fokus på børn, unge og naturvidenskab.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 og har siden dengang haft støtte til teknisk og naturvidenskabelig forskning som et kerneområde. Denne støtte sker primært via bevillinger til forskere ved danske universiteter.

Vi har nu besluttet at udvide fokus inden for det tekniske og naturvidenskabelige område med et nyt uddelingsområde under overskriften 'Børn, unge og naturvidenskab'.

Det nye uddelingsområde har fokus på at øge børn og unges tekniske og naturvidenskabelige interesse og kompetencer. Formålet er at understøtte almen teknisk og naturvidenskabelig dannelse hos børn og unge for at ruste dem til at forholde sig kritisk og kreativt til viden og udvikling i det danske samfund.

I første omgang vil indsatsen vare 5-10 år, og vi planlægger i denne periode et årligt uddelingsniveau på 50-100 millioner kroner.

OBS: Det nye uddelingsområde 'Børn, unge og naturvidenskab' er endnu ikke åbent for ansøgninger.

Støtte til teknisk og naturvidenskabelig forskning siden 1971

VILLUM FONDEN støtter de unge, de erfarne og den vilde idé.

For yderligere information kontakt:

Lars Hansen
Direktør, uddelingsområder, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 61 10 50