Fondene bevilger kun i sjældne tilfælde projektstøtte med beløb på under 500.000 kr. og støtter som hovedregel ikke projekter, der overvejende har et lokalt sigte, og som kun er lokalt forankrede.

En undtagelse er fondenes støtte til aktive ældre, der sagtens kan være mindre, lokale projekter.

Herudover støtter fondene som hovedregel ikke løbende drift og administration af institutioner (fx forskningsinstitutioner og institutter, børnehaver, legepladser, skoler, forsamlingshuse, kulturhuse, plejecentre, hospicer) eller organisationer (herunder foreninger og klubber), men udelukkende projektrelateret administration.

Fondene støtter kun undtagelsesvist ansøgninger, der vedrører restfinansiering eller indsamling rettet mod mange fonde og sponsorer.

Som hovedregel støtter fondene ikke:

  • individuelle ph.d.-studier samt individuelle frikøb til fastansatte universitetsforskere
  • støtte til sundheds- og veterinærvidenskabelig forskning med mindre der er tale om aldrings- eller øjenforskning, som støttes af VELUX FONDEN
  • forskning med direkte kommercielt sigte
  • studierejser og studieophold
  • afholdelse af og deltagelse i konferencer, workshops, seminarer mv.
  • eventprægede aktiviteter, teaterforestillinger, koncerter mv.
  • private bygge- og restaureringsprojekter
  • sponsorater.